Strona główna » Studia » Humanistyczne » Polityka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W POLSCE

Transformacja polityczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej odnosi sie do działań, które wiążą się z przechodzeniem od komunistycznego systemu monopartyjnego do plura [...]

Dodano: 2008-10-28 11:35:27 , Wyświetleń: 1903 , Ocena: 8.58, Głosów: 182, Autor: Mafej

Współpraca polityczna w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Przyczyny współpracy Polski, Czechosłowacji i WęgierJeszcze w latach 80-tych w środowiskach dysydenckich w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech pojawiły się koncepcje [...]

Dodano: 2008-10-28 11:36:45 , Wyświetleń: 1605 , Ocena: 9.93, Głosów: 162, Autor: Mafej

Sejm (3)

Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezyden [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:43 , Wyświetleń: 2020 , Ocena: 11.02, Głosów: 159, Autor: Mafej

Robert Schuman

Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 roku, zmarł 4 września roku 1963. Jego ojciec - Lotaryńczyk i Francuz, ożeniony z Luksemburką - przeniósł się do Wielkiego Ksi [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:31 , Wyświetleń: 1495 , Ocena: 11.63, Głosów: 109, Autor: Mafej

Kwestie społeczne ubóstwo

Terminu „kwestia społeczna” po raz pierwszy użył w 1840 roku H. Heine. W pojęciu tym zawarł elementy negatywne, którymi były niesprawiedliwości struktur, a tak [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:14 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 9.48, Głosów: 168, Autor: Mafej

Broń biologiczna.

1. Historia użycia broni biologicznej. ·6w pne Asyryjczycy zatruwali żywność wrogów sporyszem·6 w pne Ateńczycy zatruwali wodę w mieście Krissa

Dodano: 2008-11-13 23:54:42 , Wyświetleń: 2462 , Ocena: 7.98, Głosów: 227, Autor: Mafej

Upadek socjalizmu w Polsce.

Celem mojej pracy jest ukazanie ustroju politycznego, wobec którego zaistniał proces delegitymizacji. Jako temat wybrałam znaczący fragment z historii naszego kraju, jakim był [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:45 , Wyświetleń: 1688 , Ocena: 8.09, Głosów: 168, Autor: Mafej

Władza (2)

Narodziny władzy początkiem historii ludzkości refleksja teoretyczno – historycznaSŁOWO WSTĘPNECzym jest władza i dlaczego powstała – na to pytanie wielu [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:06 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 11.67, Głosów: 161, Autor: Mafej

Napisz przemówienie oceniające miniony wiek .

Drogie koleżanki i koledzy !Dwudziesty wiek .Był to okres wzlotów i upadków. Wielkie wojny , cudowne wynalazki .Wielu zginęło , przez niepotrzebne konflikty , wielu zyska [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:08 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 8.03, Głosów: 193, Autor: Mafej

Przewrót majowy 1926.

Czy przewrót majowy był konieczny? Czy istniały jeszcze inne możliwości rozwiązania konfliktu miedzy lewica a prawicą? A w końcu czy Piłsudski świadomie zmierzał do utwo [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:04 , Wyświetleń: 2078 , Ocena: 8.51, Głosów: 172, Autor: Mafej

Polityka a sport.

Już od dawna wiadomo, że polityka ma duży wpływ na społeczeństwo, można nawet powiedzieć, że największy. Niewiadomo czy to bardziej ludzie kierują polityką, czy polityk [...]

Dodano: 2008-12-04 21:53:52 , Wyświetleń: 1586 , Ocena: 25.45, Głosów: 43, Autor: majka100100

Kwestia osób starszych.

Polityka wobec osób starszych określana jest jako polityka realizacji interesów osób starszych. Dotyczy potrzeb i warunków bytu ludzi starszych i ma na celu te działania, kt [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:26 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 35.28, Głosów: 45, Autor: majka100100

Partie polityczne i ich funkcje.

Partie polityczne stanowią ważny element współczesnych systemów politycznych i w różnych formach istnieją we wszystkich państwach. Ich rola w XX w. Systematycznie wzrasta. [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:53 , Wyświetleń: 1257 , Ocena: 23.65, Głosów: 45, Autor: majka100100

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ładunkiem emocji, nieufności i uprzedzeń, w dodatku odmiennie interpretowanych przez przedstawicieli obu zaintere [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:54 , Wyświetleń: 1199 , Ocena: 19.92, Głosów: 50, Autor: majka100100

Polityka społeczna.

1.Istota kwestii społecznych, zhierarchizuj kwestie społeczneWe współczesnej Polsce przedmiotem szczególnej uwagi polityki społecznej są przeszkody, które blokują moż [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:24 , Wyświetleń: 6723 , Ocena: 3.19, Głosów: 66, Autor: majka100100

Finansowanie partii politycznych.

Wyróżniamy trzy różne formy finansowania partii politycznych:-finansowanie z budżetu państwa,-dochody uzyskiwane przez partię z własnej działalności i majątku,

Dodano: 2008-12-08 09:24:25 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 16, Głosów: 73, Autor: majka100100

Typologia systemów partyjnych.

A)Kryterium ilościoweKryterium ilościowe odwołuje się do liczby partii przejawiających działalność w życiu publicznym oraz w mechanizmach sprawowania władzy publiczn [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:26 , Wyświetleń: 1443 , Ocena: 15.02, Głosów: 81, Autor: majka100100

Encykliki.

Rerum nova rum (1891) Leona XIII o kwestii robotniczej zapoczątkowała powstanie doktryny. Była odpowiedzią kościoła na postulaty reform społeczno-gospodarczych i była zaję [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:34 , Wyświetleń: 1438 , Ocena: 21.81, Głosów: 61, Autor: majka100100

Mozambik - afykańscy samorządowcy.

Większości ludzi Afryka kojarzy się z polityczną niestabilnością, a nawet chaosem. Tymczasem przynajmniej niektóre kraje Czarnego Lądu stopniowo dorabiają coraz większej [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:35 , Wyświetleń: 1278 , Ocena: 19.27, Głosów: 55, Autor: majka100100

Mozambik - więcej politycznej tolerancji.

Zakończył się rok 2003, ale nie zakończyła się walka Mozambiku z biedą. Kraj wszedł na ścieżkę rozwoju - w kraju dokonują się obiecujące zmiany, które dobrze rokują [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:36 , Wyświetleń: 1300 , Ocena: 25.66, Głosów: 49, Autor: majka100100

Mozambik - zielone światło dla edukacji.

Mozambik przechodzi w tym roku niezwykłe zmiany w systemie oświaty. Jeśli się uda, jakość życia wielu obywateli może się znacząco podnieść. Edukowanie społeczeństwa, [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:37 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 19.43, Głosów: 82, Autor: majka100100

O wolność Ojczyzny...

Zbliża się niezwykle ważny dla Polaków dzień 11 listopada, święto odzyskania, po 123 latach, upragnionej niepodległości. Ryzykując życie potrafili przeciwstawić się za [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:38 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 12.72, Głosów: 88, Autor: majka100100

Polityka społeczna i gospodarcza (ćwiczenia i wykłady).

Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowyc [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:45 , Wyświetleń: 1742 , Ocena: 38.29, Głosów: 55, Autor: majka100100

Wizja Polski

Praca dotyczy polityki społecznej. Dotyczy ona tego, jak chcialabym, zeby Polska wygladała w przyszlosci. Jest to jednak wizja realna do spełnieniaWSTĘPNa pewno wielu P [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:31 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 19.98, Głosów: 61, Autor: majka100100

Islam-religia czy terroryzm?

Bez rozumienia i rozróżnienia tych dwóch pojęć- religia i terroryzm, islam i fundamentalizm nie można zrozumieć wydarzeń mających miejsce na świecie. Na pytanie, które z [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:48 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 31.98, Głosów: 40, Autor: elkakida

Nauka o polityce (1)

1. Cechy i definicja państwa i polityki2. Systemy polityczne i typologia systemu politycznego.3. Parlamentarna demokracja w ujęciu porównawczym. Jeden z najważniejszych [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:50 , Wyświetleń: 1522 , Ocena: 31.07, Głosów: 40, Autor: elkakida

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique CentraleOrganizacje międzynarodowe, związki rozróżniane wg kryterium charakteru członków. Pierwszą z kategorii są org [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:27 , Wyświetleń: 1337 , Ocena: 34.41, Głosów: 40, Autor: elkakida

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP

Trzy fazy: I 1989 - 1992 – okres przemian okrągłego stołu II 1992 – 1997 – okres obowiązywania małej konstytucji III 1997 d [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:15 , Wyświetleń: 1208 , Ocena: 24.48, Głosów: 39, Autor: elkakida

Polityka ludnościowa i rodzinna

POLITYKA RODZINNA: Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swym nauczaniu akcentuje ogromne znaczenie rodziny, ukazując z jednej strony jej doniosłą rolę spełnianą [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:16 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 31.97, Głosów: 35, Autor: elkakida

Nauka o polityce (2)

WYKŁAD IKategorie nauki o polityce – służą do badania polityki.Polityka – jest to sztuka rządzenia państwem.Definicja polityki – forma wzajemnyc [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:12 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 383, Głosów: 0, Autor: elkakidawyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?